h                Voor gebouweigenaren inspecteert en inventariseert Heikant 23 vastgoed en maakt onderhoudskosten inzichtelijk en 

                   beheersbaar.

                   

                   Hiervoor gebruiken we speciaal hiervoor ontwikkelde object gerelateerde software en gaan uit van de op dat moment geldende en/of

                   gewenste normen en voorschriften.

 

We vertalen de vraag van de gebouweigenaar in ondehoudsbudgetten en fungeren daarbij als intermediair tussen eigenaar en

onderhoudspartijen.  We stellen contracten samen waarbij partijen, al dan niet gegarandeerd, voor een langere tijd verbonden worden

aan het betreffende object.

 

Dit geeft rust, vertrouwen en budgetzekerheid!

 

Heikant 23 maakt gebruik van de software van WvSoft. Met deze software hebben gebouweigenaren altijd zelf grip en real-time

inzicht

in de onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten.

Tevens is de administratie voor VvE's binnen de software eenvoudig zelf te beheren zodat U baas blijft in eigen huis, u altijd zelf de

controle heeft en u verlost bent van dure beheerkosten!

 

 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh

KvK 59962194 - BTW NL150918550B01  | info@heikant23.nl